Rozwój dziecka    Terapia    Integracja sensoryczna    Wsparcie rodziny    Edukacja wielozmysłowa

Trening umiejętności społecznych

Rozwija
– zdolności komunikacji
– asertywność
– rozumienie emocji
– wyrażanie potrzeb i emocji w sposób adekwatny, zrozumiały dla innych, akceptowalny
– współpracę w grupie
– umiejętność rozwiązywanie konfliktów
-samokontrolę
– znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych
-zdolność rozumienia innych osób
-aktywne słuchanie
-zdolność czekania na swoją kolej
-umiejętność inicjowania rozmowy
– zdolność reagowania na krytykę i wyrażania krytyki w sposób akceptowalny
– poczucie własnej wartości i samoakceptację
– umiejętności nawiązywania znajomości

Odkrywcy Integracja Sensoryczna Terapia Dzieci

ul. Jurajska 4 lokal u2

02-699 Warszawa

tel. 696483005

zapisy@terapia-dzieci.com
Call Now Button