Rozwój dziecka    Terapia    Integracja sensoryczna Ursynów    Wsparcie rodziny    Edukacja wielozmysłowa

Integracja sensoryczna Ursynów

Co to jest integracja sensoryczna Ursynów

Integracja sensoryczna Ursynów to zdolności mózgu do odczuwania,  rozpoznawania, porządkowania,  interpretowania i rozumienia bodźców ze wszystkich zmysłów:  wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, czucia ciała mięśni, ścięgien, stawów czyli priopriocepcji) oraz czucia ruchu i położenia ciała w przestrzeni (układu przedsionkowego) oraz porównywania z wcześniejszymi doświadczeniami i łączenia ze sobą tych informacji w spójna całość. Wszystkie informacje ze świata docierają do dziecka przez zmysły.

Układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Wszystkie zmysły mają receptory odbierające bodźce i przekazujące je do mózgu. Dzięki zdolnościom mózgu do rozpoznawania i nadawania znaczenia oraz konsolidowania w spójną całość informacji sensorycznych, dziecko ma odpowiednią postawę ciała, porusza się w sposób skoordynowany, rozwija się motorycznie, poznawczo, komunikuje się, koncentruje i kieruje uwagą, radzi sobie z emocjami i zachowuje się adekwatnie do sytuacji. Mózg oddziela bodźce istotne od nieistotnych, co pozwala reagować tylko na niektóre z docierających mnóstwa informacji. Ocenia informacje. Dostosowuje siłę i sposób reakcji do tej oceny. Dzięki procesowi integracji sensorycznej napięcie mięśniowe jest prawidłowe, dziecko potrafi skoordynować ruchy, nauczyć się różnych czynności i sportów, a w klasie pełnej różnych dźwięków skupić się na słuchaniu nauczyciela, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu.

 

Im lepiej mózg rozpoznaje, integruje i interpretuje docierające ze świata sygnały odebrane przez zmysły tym szybciej i sprawniej dziecko myśli, reaguje, uczy się, mówi, czyta, pisze, zapamiętuje.

Jeżeli układ nerwowy odbiera i przetwarzana poprawnie informacje ze zmysłów czyli proces integracji sensorycznej przebiega bez zakłóceń – dziecko odbiera świat jako przyjazny i potrafimy trafnie ocenić różne sytuacje i zareagować adekwatnie do sytuacji, np. gdy dotknie gorącego – cofa rękę, kiedy muzyka gra za głośno – ściszamy ją, a jeżeli czujemy, że jedzenie nieświeżo pachnie – nie zjada go. Niestety u niektórych dzieci integracja sensoryczna nie rozwija się w wystarczającym stopniu. Wtedy dziecko nie reaguje adekwatnie do tego, co się dzieje czyli np lekki dotyk – boli, jedzenie nieprzyjemnie pachnie a własne ciało nie chce go słuchać i dziecko zachowuje się w sposób trudny do zrozumienia, często uciążliwy dla rodziców, nauczycieli i rówieśników.

 

Terapia integracji sensorycznej

Poprawia działanie układu nerwowego poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu.

Terapia integracji sensorycznej raczej wzmacnia zdolności uczenia się mózgu.

Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do dziecka.

Terapia odbywa się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej.

Odkrywcy Integracja Sensoryczna Terapia Dzieci

ul. Jurajska 4 lokal u2

02-699 Warszawa

tel. 696483005

zapisy@terapia-dzieci.com
Call Now Button